četrtek, 18. maj 2017

Publication about Alliaria petiolata

It is crucial to study the impact of invasive species in the introduced range, however, for better understanding of its invasion potential it is also important to assess their native population characteristics.
Garlic mustard (Alliaria petiolata) is an important invasive plant outside of Europe, even though it is a  rather humble understorey species in its native range. The results from native populations showed that the invasion potential might rely on tolerance of habitat variability and allelopathy.

Ni dovolj, da invazivke opazujemo v novem okolju. Če želimo proučiti njihov potencial invazivnosti, jih moramo proučevati tudi v avtohtonem okolju. Primer: navadna česnovka


http://www.bioone.org/doi/pdf/10.3161/15052249PJE2017.65.1.005

Ni komentarjev:

Objavite komentar