torek, 09. maj 2017

Publication in Landscape and Urban Planning


Nova objava/New publication:

Tamara Karlo (MSc student) and Nina Sajna recently published a study which shows the importance of biodiversity when an ecosystem experiences a disturbance event. Higher biodiversity is related to better ecosystem resilience - faster recovery and new species (among them also invasive ones) are less likely to enter.Magistrska študentka BiEKNA Tamara Karlo in Nina Šajna sta v reviji Landscape and Urban Planning objavili članek z naslovom »Biodiversity related understorey stability of small peri-urban forest after a 100-year recurrent flood«, v katerem potrjujeta osnovno ekološko hipotezo: večja vrstna pestrost omogoča večjo sposobnost združbe, da si opomore po drastični motnji. 

Raziskovali sta gozdno podrast Mariborskega otoka, ki je naravna vrednota in zavarovano območje znotraj območja Natura 2000. Drastična poplava je omogočila primerjavo podrasti na trajnih ploskvicah pred in po njej, pri čemer sta lahko proučevali povezanost izvorne pestrosti s preživetjem posameznih osebkov in vrst. Pokazali sta, da majhna izvorna biodiverziteta pomeni počasnejše obnavljanje podrasti in večjo verjetnost, da v združbo vstopijo nove vrste, med njimi celo invazivke. 
 
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0169204617300415
 Rezultati magistrske naloge Tamare Karlo objavljeni v reviji Landscape and Urban Planning (A”) – Obnova ekosistema po poplavi odvisna od izvorne biodiverzitete

Ni komentarjev:

Objavite komentar