nedelja, 01. oktober 2017

Fall Field Trip / Jesenske terenske vaje

The fall field trip took place from September 27th to September 28th with a group of MSc students and was led by dr. Tomaž Skrbinšek. The emphasis of the field trip was focused on ecology and conservation of big mammals in Slovenia (brown bear, wolf, Eurasian lynx, red deer).

Jesenske terenske vaje 27. in 28. septembra za študente 2. stopnje Biologija in ekologija z naravovarstvom je vodil dr. Tomaž Skrbinšek. Posvečene so bile ekologiji in varstveni biologiji velikih sesalcev v Sloveniji (rjavi medved, volk, ris, jelenjad).


We visited Laboratory for non-invasive genetics at the Ecology Chair in Biotechnical Faculty in Ljubljana, Regional park Notranjska with Cerknica Lake, Volovja reber, Unesco natural reserve - virgin forest Krokar. And we listened to a roaring red deer stag.

Obiskali smo Laboratorij za neinvazivno genetiko Biotehniške fakultete v Ljubljani, Notranjski regijski park in Cerkniško jezero, Volovjo reber, svetovno dediščino Unesco - pragozd Krokar. In slišali smo jelenji ruk.

Some photos... / Nekaj fotografij...

četrtek, 18. maj 2017

Publication about Alliaria petiolata

It is crucial to study the impact of invasive species in the introduced range, however, for better understanding of its invasion potential it is also important to assess their native population characteristics.
Garlic mustard (Alliaria petiolata) is an important invasive plant outside of Europe, even though it is a  rather humble understorey species in its native range. The results from native populations showed that the invasion potential might rely on tolerance of habitat variability and allelopathy.

Ni dovolj, da invazivke opazujemo v novem okolju. Če želimo proučiti njihov potencial invazivnosti, jih moramo proučevati tudi v avtohtonem okolju. Primer: navadna česnovka


http://www.bioone.org/doi/pdf/10.3161/15052249PJE2017.65.1.005

torek, 09. maj 2017

Publication in Landscape and Urban Planning


Nova objava/New publication:

Tamara Karlo (MSc student) and Nina Sajna recently published a study which shows the importance of biodiversity when an ecosystem experiences a disturbance event. Higher biodiversity is related to better ecosystem resilience - faster recovery and new species (among them also invasive ones) are less likely to enter.Magistrska študentka BiEKNA Tamara Karlo in Nina Šajna sta v reviji Landscape and Urban Planning objavili članek z naslovom »Biodiversity related understorey stability of small peri-urban forest after a 100-year recurrent flood«, v katerem potrjujeta osnovno ekološko hipotezo: večja vrstna pestrost omogoča večjo sposobnost združbe, da si opomore po drastični motnji. 

Raziskovali sta gozdno podrast Mariborskega otoka, ki je naravna vrednota in zavarovano območje znotraj območja Natura 2000. Drastična poplava je omogočila primerjavo podrasti na trajnih ploskvicah pred in po njej, pri čemer sta lahko proučevali povezanost izvorne pestrosti s preživetjem posameznih osebkov in vrst. Pokazali sta, da majhna izvorna biodiverziteta pomeni počasnejše obnavljanje podrasti in večjo verjetnost, da v združbo vstopijo nove vrste, med njimi celo invazivke. 
 
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0169204617300415
 Rezultati magistrske naloge Tamare Karlo objavljeni v reviji Landscape and Urban Planning (A”) – Obnova ekosistema po poplavi odvisna od izvorne biodiverzitete