nedelja, 01. oktober 2017

Fall Field Trip / Jesenske terenske vaje

The fall field trip took place from September 27th to September 28th with a group of MSc students and was led by dr. Tomaž Skrbinšek. The emphasis of the field trip was focused on ecology and conservation of big mammals in Slovenia (brown bear, wolf, Eurasian lynx, red deer).

Jesenske terenske vaje 27. in 28. septembra za študente 2. stopnje Biologija in ekologija z naravovarstvom je vodil dr. Tomaž Skrbinšek. Posvečene so bile ekologiji in varstveni biologiji velikih sesalcev v Sloveniji (rjavi medved, volk, ris, jelenjad).


We visited Laboratory for non-invasive genetics at the Ecology Chair in Biotechnical Faculty in Ljubljana, Regional park Notranjska with Cerknica Lake, Volovja reber, Unesco natural reserve - virgin forest Krokar. And we listened to a roaring red deer stag.

Obiskali smo Laboratorij za neinvazivno genetiko Biotehniške fakultete v Ljubljani, Notranjski regijski park in Cerkniško jezero, Volovjo reber, svetovno dediščino Unesco - pragozd Krokar. In slišali smo jelenji ruk.

Some photos... / Nekaj fotografij...

Ni komentarjev:

Objavite komentar