petek, 21. oktober 2016

Predstavitev


Naša znanstveno-raziskovalna interesna področja ekologije predstavljajo:
a) ekologija vrst in populacij – v ospredju so raziskave rastlinskih vrst (npr. endemita Hladnikia pastinacifolia, invazivk npr. Pistia stratiotes, Aster squamatus, Alliaria petiolata, halofitov npr. Salicornia sp. in Centaurea pumilio) ter ekološka vloga izbranih vrst živali (npr. suhih južin Phalangium, Leiobunum);
b) teorija v ekologiji (proučevanje koeksistence, biodiverzitetnih vzorcev);
c) eksperimentalna ekologija (npr. študije kalitve in vpliv stresa na rastline);
d) ekološko vrednotenje podzemeljskih habitatov s poudarkom na najpomembnejših organizmih (v sodelovanju s prof. Tonetom Novakom).